dimecres, 3 de febrer de 2010

calculadara canvi euros funciona?
onclick="this.form.cantida.value=aPts(this.form.cantida.value)">
onclick="this.form.cantida.value=''">
onclick="this.form.cantida.value=aEuros(this.form.cantida.value)">